15/12/06

O blog de Anxo Fariña // El blog de Anxo Fariña !!!

Aí vai un novo Blog. Espero que teña unha larga e próspera vida. Neste recuncho irei mostrando algúns dos meus proxectos de ilustración, tanto dos publicados como os que non o estean. Espero que vos guste.
Anxo Fariña.

... Bueno otro blog más entra en vigor. Espero que tenga una larga y próspera vida. Aquí iré mostrando algunos de mis proyectos de ilustración, tanto publicados como si no lo están. Espero que os guste.
Anxo Fariña.

Other blog takes effect more. I hope that it has one long and good life. Here I will be showing some of my projects of illustration, as much published as no. I hope that you like.
Anxo Fariña.